AINEISTON VALMISTUS

Kun painoaineisto valmistetaan tiettyjen pelisääntöjen mukaan lopputuloksena on laadukas painotuote ja värit toistuvat tarkoitetulla tavalla. Valmista aineisto aina 1:1 koossa. Mikäli tämä ei ole mahdollista esim. suurikokoisissa töissä suosittelemme skaalausta

1:2  tai 1:10.

Tilauksen tiedot

Tilauksen yhteydessä ilmoita tilaajan nimi, tuote, kappalemäärä, painomateriaali, värillisyys, aineiston valmistajan yhteystiedot sekä haluttu toimitusaika ja -osoite.

Tiedostomuodot

Tilattavan aineiston tulee olla PDF-muodossa (PDF/X-1a).

 

Muita mahdollisia tiedostomuotoja ovat JPEG, TIFF, EPS.

 

Pystymme myös käsittelemään Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja. Tällöin fonttina on käytettävä jotakin yleistä fonttia tai liitettävä se aineiston mukaan. Huomioithan, että nämä ohjelmat käyttävät RGB-värejä (sRGB) ja että väripintaa ei leikkuuvarojen puuttuessa pystytä ulottamaan aivan arkin reunaan asti. Myös monet piirrosefektit toistuvat väärin painettaessa.

 

.

VÄRIT

Fogra39 / Adobe RGB

 

KUVAT

300ppi

Värit tulee määritellä CMYK- tai RGB-muotoon. Erityisesti mustavalkokuvissa ja laajoissa mustissa pinnoissa kannattaa käyttää RGB-värejä mahdollisimman neutraalin lopputuloksen saavuttamiseksi.

Suositeltava resoluutio arkkipainotöissä (A3 ja pienemmät) on 300 - 600 dpi ja sitä suuremmissa 100 - 150 dpi. JPEG-pakkauksessa suositellaan käytettäväksi high- tai maximum quality -asetuksia.

 

 

Leikkuuvara ja painotekniset merkit (bleed)

Jätä aineistoon 3 mm:n leikkuuvarat (bleedit) joka reunalle jälkikäsittelyä varten. Suuremmissa kuin A3-kokoisissa töissä leikkuuvaran olisi hyvä olla vähintään

5 mm. Taustavärin tai -kuvan tulee siis jatkua tämän verran yli tuotteen loppukoon. Tekstin, logojen jne. sijoittamista aivan arkin reunaan tulisi välttää parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Samoin alle 2 mm:n vahvuisia kehyksiä tai raitoja aivan arkin reunoissa ei tulisi käyttää.

 

Tee aineistoon leikkuu- ja taittomerkit, mikäli mahdollista. Merkkejä ei saa sijoittaa kiinni leikkuulinjaan, vaan suositeltava kohta on leikkuuvaran ulkoreuna eli 3 - 5 mm leikkuulinjasta. Muita merkkejä kuten kohdistusmerkkejä, aineiston reunamerkkejä tai kalibrointipalkkeja ei tarvita.

Mikäli olet epävarma aineistostasi tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä!

 

Koulutettu ja osaava henkilökuntamme auttaa mielellään parhaan mahdollisen painotuotteen aikaansaamiseksi.

 

TEKSTIT

Embed fonts

Tekstit kannattaa muuttaa vektoreiksi (paths, curves) mikäli tekstin määrä ei ole suuri. Jos tiedosto sisältää fontteja, tulee fontit liittää aineiston mukaan.

(embed fonts)

 

 

 

VEDOS

Takaa laadun

GRAFIIKKA

Viivat ja grafiikka

Viivat ja grafiikka kannattaa jättää vektorimuotoon, varsinkin ohuet. Alle 0,25 pt vahvuisien viivojen käyttöä ei suositella. Ohjelmistojen efektit, layerit ja monimutkaiset PS- tai tiilitäytteet tulee muuttaa bittikartaksi, sillä ne aiheuttavat usein virheitä painovaiheessa.

 

VAIHTUVA DATA

Muuttuva tieto

Näköis-, sopimus- tai PDF-vedos painotuotteesta toimitetaan vain erikseen sovittaessa. Huomioithan, että vedoksen valmistamiseen ja toimittamiseen tarvitaan 1-3 työpäivää.

Mikäli työhösi liittyy muuttuvaa- tietoa, toimita nämä Excel-, teksti-, tai CSV-tiedostona tiedot sarakkeittain syötettynä (esim. nimi, osoite jne.), kukin tietue omalla rivillään.

 

 

KOPIOTAITO OY

 

Atomitie 1 E

00370

HELSINKI

 

09 5860200

 

myynti@kopiotaito.fi

Copyright 2013    Kopiotaito Oy